Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner m3 råolja varje år. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa och världen. Vår bensinstation vid Giraffens Köpcentrum hittar du nära McDonalds längs Erik Dahlbergs väg.

Telefon: 0480-193 00

Hemsida: www.preem.se

följ oss på Instagram