Vad är det som händer?

Svar: Giraffen har nu påbörjat sin ombyggnation med visionen att gå från ett köpcentrum till en socialt hållbar mötesplats med upplevelser för hela familjen.Huvudfokus för Etapp 1 ligger på att binda samman de två befintliga kundstråken med en ny, modern och trivsam kundgata som börjar och slutar i torg med serveringar som kommer ge intryck av utomhuskänsla med grönska och ljus.

Ombyggnaden innebär konkret att den inre och yttre miljön förbättras: exempelvis kommer inomhusytor att rustas upp med nya ytskikt på golv, tak och fasad. Toaletter och familjerum utökas. I den nya kundgatan skapas flera sittytor och sittnischer, allt för att bjuda in till pauser. En mer hållbar och modern belysning adderas, likt dagsljus. Utomhus renoveras fasaderna och dekoreras med ny fasadbeklädnad och växtlighet. Nya entréer med nya glaspartier byggs och nya skyltar sätts upp. Ett nytt och trivsamt utomhustorg skapas med nya sittplatser, belysning och möjligheter till handel och upplevelser. Ombyggnaden skapar nya ytor som ger plats åt ett förbättrat butiksutbud och restauranger/caféer.

 

När börjar ombyggnaden?

Svar: Byggnationen har påbörjats och pågår nu för fullt.

 

När kommer ni vara klara?

Svar: Etapp 1 beräknas vara klart för invigning hösten 2019.

 

Vad blir det för nya butiker?

Svar: Så fort vi har möjlighet att berätta mer om vilka butiker som kommer att etablera sig går vi ut med info om det.

 

Varför lämnar butiker köpcentrumet? Kommer det bli helt tomt?

Svar: Det kommer inte att bli tomt. Att lokaler töms under en period för att sedan ersättas med nytt innehåll är en förutsättning för att utveckla handelsplatser, vilket även gäller för Giraffen.

 

Har du frågor, synpunkter och/eller förslag är du varmt välkommen att kontakta:

Centrumchef Martina Adolfsson Nyström, Martina.adolfssonnystrom@newsec.se