KALMARS NYA MÖTESPLATS

VAD HÄNDER OMKRING OSS?

KALMAR VÄXER

Nybygge i och omkring stan, utbyggnad av universitetet osv gör Kalmar till en stad i förändring. Vilket skaper en tillväxt som ständigt förlänger stadskärnan.

Giraffen är, med sin numera centrala position, en nyckelspelare som behöver förnyas för att bidra till en hållbar och levande stadsmiljö i Kalmar.

”Tidigare sa man att Giraffen låg utanför stan, men det stämmer inte längre”

– Man, 58

HANDELN FÖRÄNDRAS

E-handelns ständiga tillväxt och den ökade efterfrågan på upplevelser, utmanar dagens köpcentrum och efterfrågar ett rollskifte från handelsplatser till mötesplatser.

Med Kalmars etablerade butiksutbud är det framförallt i upplevelsen kring handeln som Giraffen kan särskilja sig och skapa kundvärde.

”Finns ingenting i Kalmar som sticker ut. Allt är samma samma.”

– Kvinna, 55

NYA GIRAFFEN

Etapp 1 Nya Giraffen

Den första etappen syftar till att förbättra både den inre och yttre miljön genom:

  • Nytt galleriastråk
  • Förnyade entréer
  • Upprustad fasad
  • Nya toaletter och amningsrum
  • Aktivitetsstråk utomhus
  • Mer plats för aktiviteter, god mat och dryck

Nytt galleriastråk

Giraffens passager kommer att byggas ihop och höjas för att skapa ett enhetligt galleriastråk genom hela bygganden.

Giraffens kundgata kommer inspireras av staden med naturliga materialval och möjlighet till en välbehövd paus.

Mer plats för mat och dryck

Då passager öppnas upp skapas nya ytor som ger plats för nya spännande koncept i form av mat, dryck och aktiviteter.

Det ger en mer levande miljö inne på Giraffen, med ett naturligt flöde av besökare.

Giraffen flyttar ut

För att skapa en mer levande plats kring Giraffen kommer ett aktivitetsstråk att byggas mellan entréerna på framsidan.

Med öppen atmosfär, grönska och ett föränderlig utbud i form av t.ex. food-trucks och events lever Giraffen både inom- och utomhus.